گواهینامه ها

گواهی محصولات ما
اکثر سیستم‌های شمارش افراد، سیستم‌های برچسب ESL، سیستم‌های EAS و سایر محصولات خرده‌فروشی ما گواهینامه‌های سخت‌گیرانه‌ای را توسط سازمان‌های بین‌المللی معروف مانند SGS دریافت کرده‌اند.