سنسور شمارش اشغال

 • MRB Occupancy counter HPC series

  شمارنده اشغال MRB سری HPC

  هشدار و درب را می توان توسط شمارشگر اشغال فعال کرد

  شمارنده های 3 بعدی/2 بعدی/مادون قرمز/ AI با هزینه کم برای خرید در دسترس هستند

  می تواند به صفحه نمایش بزرگ متصل شود تا وضعیت اشغال را نشان دهد.

  محدودیت اقامت را می توان با نرم افزار رایگان ما تعیین کرد

  برای انجام تنظیمات از تلفن همراه یا رایانه شخصی استفاده کنید

  کنترل اشغال برای وسایل حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس، کشتی و غیره

  کاربردهای دیگر: مناطق عمومی مانند کتابخانه، کلیسا، توالت، پارک و غیره.

 • social distancing system

  سیستم فاصله گذاری اجتماعی

  هشدار و درب را می توان توسط شمارشگر اشغال فعال کرد

  شمارنده های 3 بعدی/2 بعدی/مادون قرمز/ AI با هزینه کم برای خرید در دسترس هستند

  می تواند به صفحه نمایش بزرگ متصل شود تا وضعیت اشغال را نشان دهد.

  محدودیت اقامت را می توان با نرم افزار رایگان ما تعیین کرد

  برای انجام تنظیمات از تلفن همراه یا رایانه شخصی استفاده کنید

  کنترل اشغال برای وسایل حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس، کشتی و غیره

  کاربردهای دیگر: مناطق عمومی مانند کتابخانه، کلیسا، توالت، پارک و غیره.